COOKIEBELEID - SIM
De website van Bureau SIM maakt gebruik van cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van onze website kunnen verbeteren.

0481 74 50 91

Budgetcoach

De budgetcoach van Bureau SIM is een onafhankelijke dienstverlener voor iedereen, die het overzicht van zijn financiële huishouding kwijt is. De budgetcoach treedt op als (tijdelijke) hulp en brengt orde aan in de financiën. Onze budgetcoach bezoekt de klant aan huis en maakt samen met u een budgetplan, dat is afgestemd op de persoonlijke situatie. Zo ontstaat er een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven. Ook leert de klant hoe een goede thuis-administratie wordt opgezet.

Wanneer een budgetcoach?
Financiële zorgen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Wanneer het geld tekort structureel wordt, kunnen zich aanzienlijke problemen voordoen. Die de klant vaak niet zelf kan oplossen. De budgetcoach kan dan ingrijpen en de balans tussen inkomsten en uitgaven weer in evenwicht brengen.

Hoe werkt de budgetcoach?
Een budgetcoach werkt niet voor, maar in samenwerking mét de klant. De werkwijze is onder te verdelen in drie stappen: de intakefase, de hulpfase en de nazorg .

Intakefase
De intake is het eerste gesprek. Hierin wordt kennisgemaakt met de budgetcoach van Bureau SIM en wordt de persoonlijke situatie bekeken. Hierbij worden alle rekeningen, bankafschriften, verzekeringspapieren, loonstroken en belastingaangiftes verzameld en geordend. Er wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven en de schulden worden in kaart gebracht. De problematiek, financiële situatie en het budget worden hierdoor helder.

Hulpfase
Na het eerste gesprek wordt bekeken hoe de schulden zijn ontstaan en hoe we de schuldensituatie het beste kunnen aanpakken. Er wordt een plan van aanpak gemaakt. Ook kijken we naar mogelijkheden voor de (aanvraag van) toeslagen, voorzieningen en belastingteruggaaf. De gemaakte afspraken worden vastgelegd ter voorkoming van herhaling. Indien nodig wordt er in samenwerking met schuldeisers naar een oplossing gezocht. Naast het vinden van oplossingen is het de bedoeling dat de klant nieuwe inzichten aanleert. Zodat hij zich beter bewust wordt van de financiële mogelijkheden en daar op een verantwoorde manier mee leert omgaan. In samenspraak met de klant wordt een thuisadministratie opgezet met daarin een overzichtelijk maand- en jaaroverzicht.

Nazorg
In de laatste fase is de balans tussen inkomsten en uitgaven terug. Langzaam wordt het contact afgebouwd en de begeleiding is nu alleen nog gericht op het in evenwicht houden van de financiële balans. De eerste maanden na de coaching zal regelmatig worden geïnformeerd of alles nog loopt zoals was afgesproken. Mocht de klant het bijhouden van de administratie lastig blijven vinden, dan kan in overleg de administratie bij Bureau SIM worden ondergebracht.

Interesse?
Vul dan snel dit formulier in of neem contact met ons op. De budgetcoach van Bureau SIM helpt u graag verder!

NAAR BOVEN