COOKIEBELEID - SIM
De website van Bureau SIM maakt gebruik van cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van onze website kunnen verbeteren.

0481 74 50 91

LOKALE ALLIANTIE ‘VEILIG OUDER WORDEN’- NIJMEGEN IS GESTART

Ná een jaar van voorbereidingen, kick-off bijeenkomst en vervolgbijeenkomst staat de Lokale Alliantie ‘Veilig ouder worden’ - Nijmegen er als een huis! Veel dank aan Oscar Balkenende voor alle hulp, kennis en ervaring tijdens deze periode.

Op 21 april hebben alle kopgroep-leden, samen met Wethouder Zorg & Welzijn Grete Visser, het convenant ondertekend. In haar speech benadrukte de Wethouder vanuit haar rol en zorgachtergrond ‘hoe belangrijk deze Lokale Alliantie is’. Veilig ouder worden is namelijk niet vanzelfsprekend!

Én we hebben als Lokale Alliantie - Nijmegen’ een PRIMEUR in Nederland, want zowel CWZ als het Radboud UMC zitten in ons team. Hiermee onderschrijven ook onze ziekenhuizen in Nijmegen het belang van een Lokale Alliantie ‘Veilig ouder worden’. Maar ook de andere belangrijke partners als banken, notarissen, bewindvoerders, politie, Veilig Thuis en zorgorganisaties spelen een net zo’n belangrijke rol binnen de Lokale Alliantie.

WAT IS DE LOKALE ALLIANTIE ‘VEILIG OUDER WORDEN’?
De Lokale Alliantie is een professioneel gezelschap, van commerciële en niet-commerciële, private en publieke deelnemers die hun kennis van voorkoming en aanpak van (financieel) misbruik van ouderen met elkaar bundelen en gaan delen. Voor alle (semi-)professionals die met kwetsbare mensen werken en in het bijzonder met ouderen, is de Lokale Alliantie - Nijmegen het klankbord bij 'niet pluis' gevoelens. De problematiek bij misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie is dat er buiten de zorgvraag zich ook financiële en/of juridische misstanden voordoen. Binnen de Lokale Alliantie -Nijmegen is een combinatie van al deze specialismen samengebracht en gaan we oplossingen bedenken om misstanden te voorkomen en indien gevraagd te helpen in de aanpak.

KERNACTIVITEIT VAN DE LOKALE ALLIANTIE
Netwerkfunctie - Voorlichtingsfunctie - Signaleringsfunctie - Consultatiefunctie – Casuïstiekfunctie.

DOEL VAN DE LOKALE ALLIANTIE
Zoveel mogelijk mensen binnen de doelgroepen op tijd geïnformeerd te krijgen over hoe zij nu zelf kunnen voorkomen dat ook zij later ten prooi vallen aan mensen met verkeerde intenties. De Lokale Alliantie - Nijmegen gaat dit doen door organisaties te informeren over het fenomeen misbruik van ouderen en zullen mogelijkheden bieden om te helpen voorkomen door kennis te delen.

NAAR BOVEN