COOKIEBELEID - SIM
De website van Bureau SIM maakt gebruik van cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van onze website kunnen verbeteren.

0481 74 50 91

Visie & missie

Visie
De vergrijzing in Nederland zet door tot het jaar 2040. Het Ministerie van Volksgezondheid stimuleert daarom senioren (65-plussers) zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. De overheid kan namelijk niet meer voor elke senior een plek garanderen in een verzorgings- of verpleeghuis.

Hierdoor zal er in de toekomst steeds vaker een beroep worden gedaan op ondersteuning in de wijk. Nu komt de mantelzorgrol vaak neer op de kinderen en/of naasten, die zelf een druk gezins- en werkleven hebben en hierdoor in een spagaat terechtkomen met een mogelijke burn-out tot gevolg

Daarnaast worden senioren steeds kwetsbaarder naarmate ze ouder worden en kampen met de nodige gezondheidsproblemen. Hierbij speelt het verlies van dierbaren, een inkomen dat wegvalt en het steeds kleiner worden van het sociale netwerk een grote rol. Ook uitbuiting, een vorm van ouderenmishandeling, komt regelmatig voor. Dit probleem wordt vaak onderschat en heeft een behoorlijke impact op het leven van senioren. Ze overzien zaken niet en doen zichzelf in het leven tekort. Voor deze groep gaan ook de digitale ontwikkelingen veel te snel. Deze zijn te complex, waardoor ze het overzicht verliezen. De overheid en het bedrijfsleven werken hard om senioren hierin te ondersteunen, maar toch verdwalen veel senioren in de digitale wereld en in het zorgstelsel.

Vereenzaming speelt een steeds grotere rol bij senioren. Vaak denkt de directe omgeving dat een kort familiebezoek of een huishoudelijke hulp dit probleem oplost. Het aantal uren op een dag dat senioren geen contact hebben is groot. Ze willen dit voor hun omgeving vaak niet erkennen.

Missie
Het is onze missie om senioren te ondersteunen bij de kwaliteit van hun leven: leefplezier, gezondheid, vitaliteit én veilig ouder worden. Hierdoor kunnen zij langer en gelukkiger in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Omdat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en integriteit in de genen van onze zorgorganisatie zitten, is de senior bij ons niet zomaar een nummer en zal zich bij ons snel veilig en vertrouwd voelen. Wij hebben namelijk voor elke senior blijvende persoonlijke aandacht, waarbij eigen regie centraal staat

NAAR BOVEN