COOKIEBELEID - SIM
De website van Bureau SIM maakt gebruik van cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van onze website kunnen verbeteren.

0481 74 50 91

Persoonsgebonden budget

U kunt in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB) als u door ziekte, handicap of door ouder worden zorg nodig heeft. Het PGB is een subsidie van de overheid, waarmee u zelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft. Denk hierbij aan huishoudelijke zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, intensieve zorg en andere voorzieningen. Zo krijgt u precies de zorg op maat die u nodig heeft! Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Wanneer u een indicatie ontvangt voor huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding of andere vormen van ondersteuning, komt uw budget via uw zorgkantoor (WLZ) of het WMO (Gemeente).

Als u bepaalde zaken niet meer zelfstandig kunt, neemt onze medewerker samen met u contact op met:

  • het sociaal team voor een keukentafelgesprek. 
  • het CIZ (www.ciz.nl - 088 7891000). 

De consulent beoordeelt of u voor een WMO-indicatie in aanmerking komt en de adviseur van CIZ beoordeelt of u voor een WLZ-indicatie in aanmerking komt.

Aanvragen persoonsgebonden budget (PGB) 
Het aanvragen van een PGB is vaak ingewikkelder dan men denkt. Wij kunnen u daarmee helpen en de aanvraag samen met u indienen. Daarnaast toetsen wij ook altijd wat uw CAK-bedrage is.

Wanneer vraag ik PGB aan? 
U vraagt een PGB aan wanneer u hulp of voorzieningen nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen en leven. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat die hulp en voorzieningen er komen. Dat is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO).

Hoe gaat het met de uitbetaling?  
De gemeente vraagt u een PGB-plan te maken voor de besteding van het budget. De gemeente kent het PGB pas toe als ze het eens is met uw PGB-plan. U krijgt het budget niet zelf in handen. De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB betaalt vervolgens uw zorgverlener uit. Dit gebeurt pas wanneer u via een digitale modelovereenkomst van de SVB doorgeeft wie u heeft ingehuurd, voor welke diensten en voor hoeveel uren. Die opgave moet passen bij het PGB-plan dat u van tevoren heeft gemaakt en dat goedgekeurd is door de gemeente.

Het PGB is dé aangewezen manier om zelf de controle te houden over de zorg die u nodig heeft en wenst. Dat is ook prettig want daarmee behoudt u de regie over een belangrijk deel van uw leven. SIM heeft ervaring en helpt u hier graag mee.

Loopt uw indicatietermijn af?
Wij zorgen ervoor dat u tijdig een keukentafelgesprek aanvraagt voor een herindicatie.

Informatie en contact 
Wilt u hulp bij het aanvragen van een PGB of een aanvraag bij het CIZ? Vul dan dit formulier in of neem contact met ons op. Wij helpen u hiermee graag verder!

NAAR BOVEN