COOKIEBELEID - SIM
De website van Bureau SIM maakt gebruik van cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van onze website kunnen verbeteren.

0481 74 50 91

Wie zijn wij ?

Wie zijn wij?
Bureau SIM is een organisatie die zich inzet voor senioren (65+) in de Gemeente Berg en Dal. Onze doelstelling is om senioren zo lang en comfortabel mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te laten wonen.

Wij leveren maatwerk vanuit WMO en budgetbegeleiding. Maar ook daarbuiten, zodat wij voor de verschillende doelgroepen in onze samenleving bereikbaar blijven.

Naast aandacht voor de klant staat ook de medewerker centraal bij ons. Wij monitoren onze medewerkers optimaal en vragen van hen een hoge mate van betrokkenheid. Hierdoor zijn wij in staat om onze klanten die kwaliteit te bieden, waarop ze recht hebben.

Op maat!
Wij bieden professionele ondersteuning aan senioren in en om het huis. Wij zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk én veilig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Samen met u - of met u en uw kinderen -kijken wij op welke wijze wij u kunnen helpen met ontzorgen. We zijn ons ervan bewust dat elk individu in dat proces specifieke wensen heeft.

Dichtbij!
Wij werken alleen met lokale medewerkers, die in uw omgeving wonen. Elke medewerker spreekt uw taal en weet wat er speelt in uw sociale omgeving. Wij gaan hierin nog een stapje verder, want wij zorgen voor de juiste match met uw persoonlijkheid.  

Kwaliteit!
Onze medewerkers worden binnen ons bureau opgeleid. Dit betekent dat u erop kunt rekenen dat de werkzaamheden op een professionele manier worden uitgevoerd. Om aan deze norm blijvend te kunnen voldoen wordt uw situatie en onze samenwerking regelmatig geëvalueerd.

Financiële administratie
De digitale wereld ontwikkelt zich snel, waardoor veel senioren verdwalen en hun financiële administratie niet meer op orde kunnen krijgen. Ook daarin heeft bureau SIM een expertise ontwikkeld. Vanuit onze deskundigheid bieden wij verschillende financiële diensten aan.

Financieel misbruik / Financiële Uitbuiting
Jaarlijks zijn ongeveer 30.000 senioren slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Vaak is de dader iemand uit hun omgeving. Motieven kunnen zijn: financiële nood of hebzucht. Bureau SIM zet zich in om dit misbruik te voorkomen.

Vereenzaming!
Wij hebben ‘vereenzaming’ als speerpunt op de agenda staan. We vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat u zich weer gelukkig voelt.

Digitalisering
De digitale ontwikkelingen gaan snel en wij staan u graag terzijde om deze vaak ongrijpbare en ondoorzichtige wereld te doorgronden. 

NAAR BOVEN