COOKIEBELEID - SIM
De website van Bureau SIM maakt gebruik van cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van onze website kunnen verbeteren.

0481 74 50 91

Wie zijn wij ?

bureau sim astrid lukassen 200x200 totaal
Astrid Lukassen
Directeur

In oktober 2016 is Bureau SIM opgericht voor zelfstandig wonende senioren (65-plussers) in de gemeente Berg en Dal en Nijmegen Oost. Dit vanuit onze visie dat senioren zo lang mogelijk, veilig en met zorg op maat in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar ook om de zorgvalkuilen voor senioren tijdig te ondervangen.

Door zorgpilots maakte SIM ontwikkelingen door die goed aansluiten bij de zorg van nu. Hierdoor lopen wij in pas met de zorg die nodig is door de dubbele vergrijzing in het nu al overspannen zorgsegment. Door onze lokale ambitie en dichtbij te zijn, kunnen wij veel meer voor senioren betekenen.

Passende zorgondersteuning
Iedereen in Nederland heeft wettelijk recht op passende zorgondersteuning (maatwerkvoorziening) en vrijheid van keuze om zorg zelf te regelen. Zowel als particulier of vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) met een persoonsgebonden budget.

Bij SIM kunnen senioren erop rekenen dat wij ze professioneel ontzorgen en dat er bij ziekte of uitval vervanging mogelijk is.

Sally
Ons team bestaat uit Sally’s. Ze staan voor Samen - Anders - Leuk - Loyaal - Ygenzinnig (=innovatief).

Netwerk
Het netwerk dat wij hebben opgebouwd én nog steeds uitbouwen is een waardevol zorgnetwerk geworden. Daarnaast heeft SIM door haar betrokkenheid veel betekent in de oprichting van de Lokale Allianties Veilig ouder worden in ‘Berg en Dal’ en ‘Nijmegen’. Niet voor niets heeft onze organisatie ‘veilig ouder worden’ als speerpunt op de agenda staan.

Samenwerking en verbinding
Wij vinden samen werken vanuit korte lijnen in de complexe wereld van zorg erg belangrijk. Daarom werken wij met verschillende partners, die vanuit hun kracht samen met ons senioren optimaal kunnen ontzorgen.

Dichtbij
We zijn géén zorgorganisatie waarvan de contacten per brief verlopen, géén vervangende medewerker op de stoep die u niet kent. Hoe fijn is dat. Zijn er onverwachte gezondheidscalamiteiten? Wij zijn zo bij u!

NAAR BOVEN